phelieubacninh24h.com

Địa chỉ 1: CỤM CN 1 - P CHÂU KHÊ - ĐA HỘI - TỪ SƠN - BẮC NINH

Hotline: 0588 698 698

Email: phelieubacninh24h@gmail.com